Internet w Naszym Zasięgu

Przeciwdziałanie Wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Narol

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Internet w Naszym Zasięgu – Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Narol

Email Drukuj PDF

Dobiega końca realizacja projekt pn.: „Internet w Naszym Zasięgu – Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Narol”. Od 1 stycznia 2012 r. rozpoczęto nabór wniosków do działania 8.3 Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu – eInclusion” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu zidentyfikowanej grupie gospodarstw domowych z terenu gminy, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej oraz jednostkom organizacyjnym podległym Gminie.

Poprawiony: poniedziałek, 22 grudnia 2014 13:29 Więcej…
 

Aneks do umowy o dofinasowanie

Email Drukuj PDF

W dniu 30 grudnia 2013 r. został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie projektu wydłużający okres kwalifikowalności wydatków i realizacji projektu do 31.12.2014 r. Uzasadnieniem wydłużenia okresu realizacji projektu jest możliwość wykorzystania oszczędności po przetargowych na zakup dodatkowego sprzętu komputerowego i świadczenie usługi internetu dla gospodarstw domowych oraz jednostek podległych gminie.

Poprawiony: piątek, 21 lutego 2014 13:47
 

II Przetarg na zakup sprzętu

Email Drukuj PDF

W dniu 17 stycznia został ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Narol drugi przetarg na zakup 89 komputerów stacjonarnych i 51 laptopów, wraz z oprogramowaniem, programu ochrony rodzicielskiej na 89 komputerów, 10 routerów i 53 aktywnych urządzeń sieciowych oraz 30 drukarek z dodatkowym kompletem tonerów wraz z instalacją, konfiguracją i serwisem sprzętu komputerowego

Poprawiony: czwartek, 21 marca 2013 09:18
 

Konferencja podsumowująca projekt

Email Drukuj PDF

W dniu 29 października w Restauracji-Hotelu Pałacowa w Narolu odbyła się konferencja podsumowująca projekt "Internet w Naszym Zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu". Na konferencji obecni byli Burmistrz Miasta i Gminy Narol, dyrektorzy jednostek, które zostały wyposażone w sprzęt komputerowy i teleinformatyczny w ramach projektu, przedstawiciele urzędu oraz Rady Miejskiej w Narolu.

Celem konferencji było podsumowanie realizacji projektu oraz jego efektów i wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy gminy.

Pan Andrzej Kołodziej, koordynator projektu przedstawił w formie prezentacji - jak wyglądała realizacja projektu, jakich jednostek dotyczył projekt oraz jego zakres. W drugiej części konferencji Dyrektor Szkoły Podstawowej w Narolu Wiesław Zdybek przedstawił wpływ projektu "Internet w Naszym Zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" na rozwój edukacji szkolnej na przykładzie Szkoły Podstawowej w Narolu.

Program konferencji

Prezentacja - "Realizacja projektu, jego efekty oraz wpływ na rozwój społeczno- gospodarczy gminy"

 

Poprawiony: piątek, 21 lutego 2014 13:50 Więcej…
 

Korzystne decyzje dla jednostek samorządu terytorialnego - beneficjentów działania 8.3. Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu – eInclusion.

Email Drukuj PDF

Gmina Narol w lutym 2013 r. podpisała aneks do umowy o dofinansowanie z Instytucją Pośredniczącą II stopnia - Władzą Wdrażającą Programy Europejskie, który określa nowe zasady finansowania projektu. Gmina nie musi zapewniać finansowego wkładu własnego do projektu w wysokości 15% kosztów kwalifikowalnych. Od tej pory projekt jest finansowany w 100 % ze środków zewnętrznych w postaci: płatności z budżetu środków europejskich 85% oraz dotacji celowej z budżetu państwa 15%. Dla gminy jest to dobra decyzja, która wynika ze zmiany zasad finansowania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

Poprawiony: poniedziałek, 25 marca 2013 10:27
 


Strona 1 z 2

Za free!!!

Oprogramowanie dostępne bezpłatnie

  1. Ubuntu - system operacyjny.
  2. LibreOffice - pakiet oprogramowania biurowego.
  3. Firefox - bezpieczna przeglądarka internetowa.
  4. Thunderbird - klient poczty.
  5. Gimp - zaawansowany program do obróbki grafiki.
  6. Inkscape - edytor grafiki wektorowej.

Newsletter

No recipient specified

Sondy

Z jakiej prędkości internetu korzystasz ?
 

Archiwum

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości