Internet w Naszym Zasięgu

Przeciwdziałanie Wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Narol

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Aktualności Korzystne decyzje dla jednostek samorządu terytorialnego - beneficjentów działania 8.3. Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu – eInclusion.

Korzystne decyzje dla jednostek samorządu terytorialnego - beneficjentów działania 8.3. Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu – eInclusion.

Email Drukuj PDF

Gmina Narol w lutym 2013 r. podpisała aneks do umowy o dofinansowanie z Instytucją Pośredniczącą II stopnia - Władzą Wdrażającą Programy Europejskie, który określa nowe zasady finansowania projektu. Gmina nie musi zapewniać finansowego wkładu własnego do projektu w wysokości 15% kosztów kwalifikowalnych. Od tej pory projekt jest finansowany w 100 % ze środków zewnętrznych w postaci: płatności z budżetu środków europejskich 85% oraz dotacji celowej z budżetu państwa 15%. Dla gminy jest to dobra decyzja, która wynika ze zmiany zasad finansowania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

Poprawiony: poniedziałek, 25 marca 2013 10:27  

Archiwum