Internet w Naszym Zasięgu

Przeciwdziałanie Wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Narol

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Aktualności Aktualny harmonogram realizacji

Aktualny harmonogram realizacji

Email Drukuj PDF

Pkt. 20 wniosku o dofinansowanie - Harmonogram realizacji projektu
do Aneksu Nr 1 do Umowy o dofinansowanie projektu Nr POIG.08.03.00-18-013/11-00 z dnia 27.04.2012 r.

20. Harmonogram realizacji projektu

Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu

01 stycznia 2012 r.

Nazwa Działania

Kwartał oraz rok realizacji Działania

Działanie 1. Zakup, dostarczenie i serwis sprzętu teleinformatycznego, oprogramowania i dostarczania Internetu dla 30 gospodarstw domowych i 7 jednostek podległych Wnioskodawcy objętych projektem


II kw.2012 – I kw. 2013

Ogłoszenie i przeprowadzenie przetargów na dostarczenie, instalację i serwisowanie sprzętu komp. i oprogramowania i dostarczania Internetu. Wybór najkorzystniejszych ofert, podpisanie umów

II kw. 2012 r. – I kw. 2013 r.

Zakup sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania wraz z instalacją i podłączeniem Internetu w 30 gosp. dom. i 7 jedn. podl. Wnioskodawcy

IV kw. 2012 r. – I kw. 2013 r.

Przegląd serwisowy sprzętu i oprogramowania u BO projektu

III kw. 2013 r.

Działanie 2. Dostarczanie Internetu

I kw. 2013 r. – IV kw. 2013 r.

Dostarczanie Internetu przez 8 m-cy dla 30 gosp. dom. i 7 jedn. podl. Wnioskodawcy

I kw. 2013 r.- IV kw. 2013 r.

Monitoring wykorzystania sprzętu i Internetu przez BO

I kw. 2013 r. - IV kw.2013 r.

Działanie 3. Przeprowadzenie naboru BO

II i IV kw. 2012 r.

Nabór 30 gosp. domowych do projektu

II i IV kw. 2012 r.

Działanie 4. Przeprowadzenie szkoleń

IV kw. 2012 r.

Dla 30 osób z gosp. dom. (podst. obsługa komp. i korzystania z Internetu)

IV kw. 2012 r.

Działanie 5. Przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej projektu

od II kw. 2012 r. –

do III kw. 2013 r.

Przygotowanie materiałów inform.-promoc. projektu i ich dystrybucja

III kw. 2012 r.- III kw.2013 r.

Przeprowadzenie 5 zebrań inform. dla mieszkańców Gminy Narol

III kw. 2012 r.

Postawienie strony www projektu, jej hosting, administrowanie i aktualizacja

III kw. 2012 - II kw.2013

Przygotowanie i przeprowadzenie konferencji kończącej projekt

III kw. 2013 r.

2 artykuły promocyjne w prasie lokalnej na rozpoczęcie i zakończenie projektu

III kw.2012 r. i III kw. 2013 r.

Dokumentacja foto projektu

III kw. 2012 - III kw. 2013

Działanie 6. Zarządzanie projektem

od II kw. 2012 r. –

do IV kw. 2013 r.

Powołanie Zespołu do realizacji projektu

II kw.2012 r.

Zarządzanie i administracja projektu

II kw. 2012 r. - IV kw.2013 r.

Bieżąca ewaluacja, przygotowywanie wniosków o płatność i sprawozdawczość projektowa

II kw. 2012 r. - IV kw.2013 r.

Rozliczenie końcowe projektu

IV kw. 2013 r.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu

31 grudnia 2013 r.Poprawiony: poniedziałek, 25 marca 2013 10:32  

Archiwum