Konferencja podsumowująca projekt

czwartek, 21 listopada 2013 12:09 Administrator
Drukuj

W dniu 29 października w Restauracji-Hotelu Pałacowa w Narolu odbyła się konferencja podsumowująca projekt "Internet w Naszym Zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu". Na konferencji obecni byli Burmistrz Miasta i Gminy Narol, dyrektorzy jednostek, które zostały wyposażone w sprzęt komputerowy i teleinformatyczny w ramach projektu, przedstawiciele urzędu oraz Rady Miejskiej w Narolu.

Celem konferencji było podsumowanie realizacji projektu oraz jego efektów i wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy gminy.

Pan Andrzej Kołodziej, koordynator projektu przedstawił w formie prezentacji - jak wyglądała realizacja projektu, jakich jednostek dotyczył projekt oraz jego zakres. W drugiej części konferencji Dyrektor Szkoły Podstawowej w Narolu Wiesław Zdybek przedstawił wpływ projektu "Internet w Naszym Zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" na rozwój edukacji szkolnej na przykładzie Szkoły Podstawowej w Narolu.

Program konferencji

Prezentacja - "Realizacja projektu, jego efekty oraz wpływ na rozwój społeczno- gospodarczy gminy"

 

 

Poprawiony: piątek, 21 lutego 2014 13:50