Internet w Naszym Zasięgu

Przeciwdziałanie Wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Narol

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Aktualności Internet w Naszym Zasięgu – Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Narol

Internet w Naszym Zasięgu – Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Narol

Email Drukuj PDF

Dobiega końca realizacja projekt pn.: „Internet w Naszym Zasięgu – Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Narol”. Od 1 stycznia 2012 r. rozpoczęto nabór wniosków do działania 8.3 Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu – eInclusion” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu zidentyfikowanej grupie gospodarstw domowych z terenu gminy, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej oraz jednostkom organizacyjnym podległym Gminie.

Projekt objął 35 gospodarstw domowych oraz 8 jednostek organizacyjnych z terenu Gminy Narol. Zarówno gospodarstwa, jak i jednostki podległe Gminie zostały wyposażone w komputery stacjonarne i laptopy (119 komputerów stacjonarnych, 51 laptopów) wraz z oprogramowaniem antywirusowym, biurowym, i ochrony rodzicielskiej. Dostarczono także drukarki dla gospodarstw domowych oraz routery i aktywne urządzenia sieciowe jednostkom organizacyjnym podległym Gminie.

Realizacja niniejszego projektu przyczyniła się do rozwoju dostępu do usług cyfrowych na terenie Gminy Narol, promocji Internetu jako narzędzia pracy, zdobywania informacji i wiedzy, komunikatora, rozrywki i organizacji własnego czasu. Jednocześnie, podniesiona została jakość edukacji w szkołach przy wykorzystaniu nowych technologii informatycznych, poprzez wdrożenie e-dziennika przy bezpośrednim wykorzystaniu zakupionego w ramach projektu sprzętu komputerowego.

Nastąpił rozwój alternatywnych form kształcenia z równoczesnym pobudzeniem aktywności beneficjentów ostatecznych do podnoszenia ich wiedzy i kwalifikacji zawodowych.

Z końcem 2014 roku, zakończona zostanie realizacja rzeczowa, a trwałość projektu współfinansowanego ze środków UE wynosi 5 lat.

Wartość projektu – 816 966,30 zł
Kwota dofinansowania -
791 005,11 zł

Poprawiony: poniedziałek, 22 grudnia 2014 13:29  

Archiwum