Internet w Naszym Zasięgu

Przeciwdziałanie Wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Narol

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start O projekcie!
O projekcie!

Internet w Naszym Zasięgu

Email Drukuj PDF

"Internet w Naszym Zasięgu - Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Narol" to tytuł projektu realizowanego w ramach działania 8.3. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Beneficjent projektu: Gmina Narol

Koordynator projektu: Andrzej Kołodziej - Inspektor Urzędu Miasta iGminy Narol

Wartość projektu: 816 966,30 PLN
Kwota dofinansowania: 694 421,35 PLN tj. 85% wartości projektu.

Celem ogólnym projektu jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu zidentyfikowanej grupie gospodarstw domowych z terenu gminy, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji społeczno ekonomicznej. Uczestniczące w projekcie 30 gospodarstw domowych i 7 jednostek organizacyjnych z terenu Gminy Narol uzyska dostęp do szerokopasmowego Internetu, w okresie realizacji projektu oraz 5 lat po jego zakończeniu.

Poprawiony: wtorek, 04 września 2012 19:11 Więcej…
 


Newsletter

No recipient specified

Archiwum